Flauto dolce ’91

Flauto dolce ’91
00:00
00:00
Kompozícia Flauto dolce ’91 vznikla v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave v spolupráci s Ing. Jurajom Ďurišom. Skladba existuje v dvoch verziách, koncertnej i štúdiovej, pričom obe verzie majú aj stereofónnu aj kvadrofónnu podobu. Ako východiskový materiál poslúžili výlučne zvuky priečnej flauty. Výsledná nahrávka je realizovaná formou samplingu reálnych zvukov flauty, ich spracovania a frekvenčného radenia.