Štúdie, kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články

 • 2010

  Martináková, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia…

  Martináková, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie, In: Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • 2010

  Kajanová, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Kajanová, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90, In: Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 167–169
 • 2006

  Blahynka, Miloslav: Opera v alternatívnom divadle

  Blahynka, Miloslav: Opera v alternatívnom divadle. In: Blahynka, Miloslav: Eseje o opere, Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2006, s. 36–48.
 • 2002

  Martináková, Zuzana: Slovak Composers After 1900

  Martináková, Zuzana: Slovak Composers After 1900. Formation and Styles, Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2002, ISBN 80-89078-02-8, s. 72–74
 • 1998

  Boroš, Tomáš: Metatexty v súčasnej hudbe

  Boroš, Tomáš: Metatexty v súčasnej hudbe. Diplomová práca. Bratislava : Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, 1998
 • 1998

  Godárová, Katarína: Marek Piaček. In: 100 slovenských skladateľov.

  Godárová, Katarína: Marek Piaček. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 226.