Rozhlasové relácie – autorské

 • Devín – Večer na tému – Údiv z rozmanitosti II – jesenné pokračovanie, 30. 10. 2019 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – Údiv z rozmanitosti, 7. 8. 2019 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – (Ešte) Letné pasticcio II, 26. 9. 2018 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – Letné pasticcio I, 1. 8. 2018 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – 10 rokov Streamboyz SF, 4. 7. 2018 [ link ]
 • Vltava – K tichému výročí hlasité revolty, 6. 11. 2017 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – O počúvaní a používaní hudby II, 30. 8. 2017 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – O počúvaní a používaní hudby I, 2. 8. 2017 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – Hudba a priestor, hudba a prostredie II, 3. 8. 2016 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – Hudba a priestor, hudba a prostredie I, 6. 7. 2016 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – Hudba a slová, slová a hudba, 5. 8. 2015 [ link ]
 • Devín – Večer na tému – Hluk a ticho, hudba a ticho, 8. 7. 2015 [ link ]