Workshopy


 • 2017 lektor – Workshop improvizovanej hudby pre žiakov a učiteľov, ZUŠ Nitrianske Pravno v rámci projektu MŠ SR KEGA 034UKF-4/2015 Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky (UKF Nitra)
 • 2015 lektor – Workshop Filmová hudba — Inšpirácie a recyklácie, CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU, Jihlava
 • 2015 lektor – Ako vzniká divadlo poézie – tvorivý seminár a dielňa, Národné osvetové centrum a Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava
 • 2015 lektor – Masterclass – Filmová hudba — Inšpirácie a recyklácie, Ateliér zvukovej skladby FTF VŠMU, Bratislava
 • 2015 lektor – Masterclass Filmová hudba — Inšpirácie a recyklácie, 17. Letný filmový seminár 4 živly, Banská Štiavnica
 • 2015 lektor – Workshop „Banícka kantáta“ pre žiakov a učiteľov ZUŠ Handlová v rámci projektu MŠ SR KEGA 034UKF-4/2015, Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky (UKF Nitra)
 • 2012–2015 – lektor – Cyklus detských „sinfónií“, worskshopy scénickej a improvizovanej hudby, Stanica Žilina-Záriečie
 • 2012 lektor – Workshop improvizácií pre bicie nástroje, ZUŠ Bojnice, Prievidza a Handlová
 • 2012 lektor – Antigona 3, workshop – rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie, Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre v rámci projektu EÚ Vzdelávanie divadlom
 • 2011 lektor – Dielňa scénickej hudby Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre, v rámci projektu EÚ Vzdelávanie divadlom
 • 2011 lektor – Detské letné sympózium, časť Hudobné dielne, Stanica Žilina-Záriečie
 • 2011 lektor – Metropolis, práca s amatérskym Dychovým orchestrom Štós v rámci festivalu Kinobus – východná linka, Štós – Košice
 • 2011 lektor – Zvieratkám sa rozsvietilo, výtvarno-divadelné detské letné sympózium, Stanica Žilina-Záriečie
 • 2011 lektor – Divadelný workshop, Slovenské hemofilické združenie
 • 2011 režisér a producent – Zvuk medzi nami, Veletržní palác Národní galerie, Praha, Pražská muzejní noc
 • 2009–2010 spoluautor, režisér, producent vzdelávacej expozíciie Hudobné laboratórium, Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Bratislava
 • 2009–2010 lektor – Workshop Hudba – kreatívny tréning I–III., ZUŠ L. Árvaya v Žiline, v rámci projektu KEGA 3/6031/08
 • 2009 lektor – Workshop improvizácie v rámci hudobnej výchovy pre 7. ročník ZŠ
 • 2008–2011 lektor – Workshopy hudobnej improvizácie so študentami ZUŠ, konzervatórií a VŠMU v rámci projektov Musica falsa et ficta a Frutti di mare organizované o.z. Atrakt Art
 • 2007 lektor – Workshop pre deti – súčasná hudba v rámci festivalu Ars Poetica
 • 2007 lektor – Letná tanečná škola 2007 Asociácie súčasného tanca 8. ročník, 27.–31. augusta 2007, Workshop improvizácie – otvorené vnímanie
 • 2004–2006 lektor – prednášky a workshopy (improvizácia, otvorené vnímanie a i.) na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
 • 2001 lektor – projekt v spolupráci s klaviristom Mikulášom Škutom: “Improvizovaná hudba”, prednášky a workshopy pre učiteľov ZUŠ
 • 1998–2003 spoluautor a lektor – projekt Otvorené vnímanie o podobách súčasného umenia v oblasti hudby, vzdelávací program pre stredné školy: prednášky, workshopy, koncerty; Nadácia Centrum súčasného umenia
 • 1998–2003 spoluautor a lektor – projekt Open, vzdelávací program, výchovné koncerty pre mládež, Nadácia Centrum súčasného umenia