Pedagogický úväzok

2021/2022 – odborný asistent – Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava

Ateliér zvukovej skladby

Prednášky a semináre
 • Dejiny hudby 1 a 2

Ateliér strihovej skladby

Prednášky a semináre
 • Základy hudobnej formy
 • Základy hudobnej dramaturgie
2020/2021 – odborný asistent – Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava

Ateliér zvukovej skladby

Prednášky a semináre
 • Teória zvukovej skladby 3 a 4, teoretické aspekty hudobnej komunikácie v audiovizuálnej tvorbe
 • Dejiny hudby 1 a 2
2019/2020 – odborný asistent – Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava

Ateliér zvukovej skladby

Prednášky
 • Teória zvukovej skladby 3 a 4, teoretické aspekty hudobnej komunikácie v audiovizuálnej tvorbe
2018/2019 – odborný asistent – Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava

Ateliér zvukovej skladby

Prednášky
 • Teória zvukovej skladby 3 a 4, teoretické aspekty hudobnej komunikácie v audiovizuálnej tvorbe
2008–2017 – odborný asistent – Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Katedra hudby
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Prednášky
 • Informačné technológie a hudba
 • Mediálna produkcia
 • Videostreaming
 • Teória základov informačnej vedy
 • Soundart
 • Radioart
 • Dejiny európskej hudobnej kultúry – 20. storočie
Semináre a cvičenia
 • Ročníkové projekty
 • Videostreaming
 • Mediálna produkcia
 • Praktikum z improvizácie
 • Improvizačný workshop
 • Interpretačný seminár
 • Soundart
 • Radioart
 • Dejiny európskej hudobnej kultúry – 20. storočie
 • Kompozícia
1996–1999 – asistent – Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave (interný doktorand)

Katedra skladby a dirigovania

Semináre a cvičenia
 • seminár skladby
1995 – inštruktor – Bratislava International School
Semináre a cvičenia
 • základy hudby pre žiakov od 6 do 14 rokov