Curricullum vitae

doc. Marek Piaček, ArtD.
skladateľ, flautista, performer
nar. 17. 1. 1972 v Bratislave

Vzdelanie

 • 2018 habilitácia v odbore Hudební umění – skladba: 9. 4. 2018, HAMU, Praha. Habilitační práce: soubor uměleckých děl. Habilitační přednáška: Stieranie hraníc žánrov a druhov v súčasnej opere.
 • 2016 zahájení habilitačního řízení v oboru Hudební umění – skladba: 25. 5. 2016, HAMU Praha
 • 2007 letný kompozičný kurz – IMAutomaat, Kulturfabrik Hainburg (AT), Theremin-Sensor-Workshop (Andrey Smirnov)
 • 2005 ArtD. – HTF VŠMU Bratislava (1996–2005), štúdium skladby (Vladimír Bokes), št. odbor Hudobné umenie – skladba a dirigovanie: skladba 8211921, záverečná práca: symfónia Nuntium Magnum, teoretická práca: Kompozičná prax a jej teoretická reflexia. Hudba ako čin
 • 1996 skladateľské kurzy 4. internationale Akademie für neue Musik, Schwaz/Tirol (AT), skladba (Bogusław Schaeffer, Marek Chołoniewski)
 • 1995 Mgr. art. – HTF VŠMU Bratislava (1990–1995), štúdium skladby (Ilja Zeljenka); št. odbor Hudobné umenie – skladba 8211828, absolventská kompozícia „Die Schoene Glenn-Millerin (romantische Poesie neu interpretiert)“, záverečná teoretická práca Hudba ako udalosť
 • 1993 štúdium v zahraničí, program TEMPUS, Nottingham Trent University (UK), skladba (Kevin Jones)
 • 1992 Konzervatórium v Bratislave (1986–1992), hra na flaute (Dagmar Zsapková); absolutórium – hra na flaute (82-29-7,6/04)
 • 1991 skladateľský tvorivý pobyt v Stiftung Künstlerhaus Boswill (CH)
 • 1990–1993 prax v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu (Juraj Ďuriš)
 • 1990 skladateľský kurz “Stille Musik” v Stiftung Künstlerhaus Boswill (CH)
 • 1989–1990 súkromné štúdium skladby (Ilja Zeljenka)
 • 1986–1989 súkromné štúdium skladby (Ladislav Burlas)

Pracovné skúsenosti

 • od 2018 odborný asistent Ateliéru zvukovej skladby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave
 • 2010–2017 odborný asistent Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
 • 2008–2010 odborný asistent Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
 • od 2008 dodnes hudobný režisér CD nahrávok a režisér video záznamov koncertov Slovenskej filharmónie – streaming a internetové záznamy koncertov Slovenskej filharmónie
 • 2007–2008 vedecký pracovník na HTF VŠMU v Bratislave, v oddelení Centrum výskumu
 • od 2007 dodnes externý redaktor SRo Rádio Devín – relácie „Rozhovory o hudbe“, „Večer na tému“
 • 2005–2011 agentúra Pergam/Definitely, s. r. o., v Bratislave, pracovník IT
 • 2004–2008 člen redakčnej rady časopisu HTF VŠMU Tempo
 • 2000–2005 odborný pracovník Hudobného centra v Bratislave
 • 1999–2000 odborný pracovník Hudobného fondu v Bratislave
 • od 1999 dodnes autor a lektor workshopov improvizovanej hudby pre Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, Filozofickú fakultu UKF v Nitre, stredné školy a gymnáziá, základné umelecké školy, kultúrne centrá, metodické centrá (s publikačnými výstupmi – metodické príručky)
 • od 1996 odborné IT, grafické a editorské práce pre umelecké inštitúcie (Divadlo SkRAT, Ensemble Gourounaki, New Music At Home Šamorín, Večery novej hudby, Komorné dni J. N. Hummela, Hummel Piano Competition, Interpretačné kurzy Piešťany, Organové dni, Hudba na hrade, Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Festival Konvergencie, Divadlo SkRAT, Artyci.com, Nadácia centrum súčasného umenia, Asociácia súčasného tanca, Spolok koncertných umelcov, Festival peknej hudby, LOTZ Trio a. i. (okrem iného IT práce pre viaceré komerčné firmy)
 • 1996–1999 asistent skladby HTF VŠMU v Bratislave (interný doktorand)
 • 1995–1998 programátor, grafik/DTP – Hudobný fond v Bratislave (návrhy a programovanie databáz)
 • 1995 hudobný inštruktor – Bratislava International School
 • 1994–1997 hudobný redaktor – Rádio Ragtime (Štúdio novej hudby)

Členstvo v organizáciách a organizačných výboroch

 • od 2018 člen Festivalového výboru BHS
 • od 2000 OZ Združenie Pre súčasnú operu, neskôr OZ Divadlo SkRAT, člen
 • 1994–2006 člen dramaturgických komisií festivalov Večery novej hudby (1994–2006), Melos-Étos (1996–1998), Nová slovenská hudba (1994–1998)
 • od 1994 ISCM – Slovak section, podpredseda, člen výboru, v súčasnosti člen
 • od 1990 Spolok slovenských skladateľov, podpredseda, člen výboru, v súčasnosti člen
 • od 1990 SOZA, člen